Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Παγγαίου Πάρη Γρηγοριάδη τον αντιδήμαρχο Κώστα Γακη τον υδραυλικό Τάσσο Δεληγιάννη τον ηλεκτρολόγο Γιώργο Νταλη για την άμεση αποκατάσταση βλάβης στην γεώτρηση ύδρευσης δωματίων