Το Εκλογικό Κέντρο του Συνδυασμού Ώρα Δημιουργίας και της επικεφαλής υποψηφίας Δημάρχου Καβάλας Αναστασία Ιωσηφίδου λειτουργεί στην οδό Δοϊράνης αριθμός 34!!!
Ιστοσελίδα του συνδυασμού https://www.oradimiourgias.org/ οπου θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνδυασμού.
Τηλέφωνο: 2511 108901
E-Mail: oradimiourgias2023@gmail.com