.
Τρίτη 23 Ιουλίου 2024

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου (19-26/6/2024)

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν επί της οδού Μακεδονομάχων, από τη συμβολή της με την οδό Αισώπου έως τη συμβολή της με την οδό Ναυπλίου, οι οποίες θα ισχύουν από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 έως και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024:

1️⃣ Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, στο τμήμα από την οδό Αισώπου έως την οδό Ναυπλίου, κατά τις ώρες εργασίας (07:00 – 15:00).

2️⃣ Διακοπή της κυκλοφορίας της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, στο τμήμα από την οδό Αισώπου έως την οδό Ναυπλίου, κατά τις ώρες εργασίας (07:00 – 15:00).

3️⃣ Μονοδρόμηση της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, στο τμήμα από την οδό Αισώπου έως την οδό Ναυπλίου με κατεύθυνση από Αισώπου προς Ναυπλίου, μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.

Latest news

Related news