Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Έρχεται το φυσικό αέριο σε Ελευθερούπολη και Παληό

Η Ελευθερούπολη αρχίζει να “μπαίνει” σιγά-σιγά στον προγραμματισμό του φυσικού αερίου.

Στο ΦΕΚ 1392/Β/ 8-4-2021 δημοσιευθηκε η Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την περίοδο 2021-2030.

Έτσι προβλέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού στον χώρο του βανοστασίου της Καβάλας με σκοπό την τροφοδότηση με φυσικό αέριο του Παλιού και της Ελευθερούπολης.

Latest news

Related news