Ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών της Υπηρεσίας Ύδρευσης θα διακοπεί η παροχή νερού την Τετάρτη 29-05-2024 από ώρα 08:15 έως 12:00 στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:
Μικράς Ασίας – Καππαδοκίας– Αμάσειας – Παφλαγονίας – Κυρηνείας – Μικράς Ασίας
και στις οδούς:

  • Ικονίου
  • Κοτυώρων.
    Η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών.
    Ο Διευθυντής
    Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.