.
Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση απο το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Καβάλας για το περιστατικό με παιδαγωγό βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου

Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρείται πληθώρα δημοσιευμάτων στον τοπικό και ΑθηναΪκό τύπο, καθώς και στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης που όμως περιέχουν πολλές ανακρίβειες, θα θέλαμε για την αποκατάσταση της αλήθειας, ως προς τις ενέργειες του Νομικού μας Προσώπου σχετικά με τις καταγγελίες γονέων για παιδαγωγό βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου μας, να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα :

Η πρώτη καταγγελία τέθηκε υπ’ όψιν μας προφορικά από τους γονείς, στις αρχές Νοεμβρίου του 2021. Σχεδόν αμέσως ο Πρόεδρος του Νομικού μας Προσώπου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζητώντας ταυτόχρονα από τους γονείς να υποβάλουν και εγγράφως την καταγγελία τους, κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ .

Στη συνέχεια, δέκα (10) ημέρες μετά την προφορική καταγγελία των γονέων, υποβλήθηκε ενώπιον του κ.Εισαγγελέως Ανηλίκων Καβάλας, μηνυτήρια αναφορά από το Νομικό μας Πρόσωπο, προκειμένου να λάβει γνώση η Εισαγγελική Αρχή, να διερευνηθούν αρμοδίως, και να αξιολογηθούν τα καταγγελλόμενα από τους γονείς γεγονότα.

Ταυτοχρόνως, συνεχιζόταν η διαταχθείσα από τον Πρόεδρο του Νομικού μας Προσώπου προκαταρκτική εξέταση, για τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων ώστε να διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και οι συνθήκες τέλεσής του, ενώ το πόρισμα που συντάχθηκε κατατέθηκε αρμοδίως στην Εισαγγελία Καβάλας .

Να σημειωθεί ότι όλες οι ανωτέρω ενέργειές μας, προηγήθηκαν της μήνυσης- έγκλισης των γονέων.

Τον Απρίλιο του 2022 έγινε προφορική καταγγελία από άλλους γονείς, για την ίδια παιδαγωγό στον χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού, και την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους γονείς και υπηρεσιακούς παράγοντες όπου καταγράφηκαν όλα όσα οι γονείς κατήγγειλαν . Τις επόμενες ημέρες κατατέθηκε στο Νομικό μας Πρόσωπο και εγγράφως, η καταγγελία των γονέων. Αμέσως η υπηρεσία μας ενημέρωσε την κ. Εισαγγελέα Καβάλας προφορικά για τα καταγγελλόμενα, συμπτωματικά την ίδια ημέρα με τους γονείς.

Ο Πρόεδρος διέταξε εκ νέου προκαταρκτική εξέταση η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε, το δε πόρισμά της κατατέθηκε άμεσα στην κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Καβάλας .

Με απόφαση Προέδρου του Νομικού μας Προσώπου, και έπειτα από συνεννόηση με την κ. Εισαγγελέα, για την αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε, η εν λόγω υπάλληλος μετακινήθηκε σε διοικητική θέση στο Νομικό Πρόσωπο όπου και παραμένει μέχρι σήμερα, έχοντας έτσι απομακρυνθεί από το βρεφονηπιακό σταθμό και τα παιδαγωγικά της καθήκοντα .

Ακολούθως τον Μάιο του 2022, επειδή το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη . Επισημαίνεται ότι η ΕΔΕ είναι μία δύσκολη και σύνθετη διαδικασία που απαιτεί προσήλωση, πλήρη αντικειμενικότητα, ακριβοδίκαιη κρίση, στόχο δε έχει τη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος, και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχει αυτό τελεσθεί.

Τονίζεται ότι το Νομικό μας Πρόσωπο, ακολουθώντας τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου, σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση που η ΕΔΕ έχει διαταχθεί για υποθέσεις στις οποίες υπάρχει εμπλοκή ανηλίκων συνιστάται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αναζητά ήδη υπό το περιοριστικό πλαίσιο που καθορίζει η διάταξη αρθ.131 του Υπαλληλικού Κώδικα, το πρόσωπο του ειδικού επιστήμονα που θα ενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διάγνωση και τεκμηρίωση των υπό διερεύνηση γεγονότων .

Το Νομικό μας Πρόσωπο, παρόλο που καμιά άλλη καταγγελία δεν τέθηκε υπ’ όψιν του, είτε προφορικά είτε γραπτά, διερευνά ενδελεχώς και τις λοιπές καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας .

Όσον αφορά δημόσιες διατυπώσεις για υποτιθέμενες καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες, να σημειώσουμε ότι είναι παντελώς ανυπόστατες, στόχο δε έχουν τη δημιουργία εντυπώσεων και μάλιστα λανθασμένων .

Κύριο μέλημα όλων μας είναι η απόδειξη της αλήθειας, και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα που ορίζει ο νόμος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Latest news

Related news