Προς τους κατοίκους της Σκ. Καλλιράχης.

Λόγω συνεχόμενων προβλημάτων στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης (γεώτρηση Σκάλας Ραχωνίου μέχρι τη δεξαμενή της Σκάλας Καλλιράχης) και μέχρι να αποκατασταθούν αυτά, παρακαλούμε τους κατοίκους στη Σκάλα Καλλιράχης να μην καταναλώνουν νερό για ποτίσματα και πλύσιμο αυλών, για να εξοικονομηθεί νερό πρωτίστως για τις ανθρώπινες ανάγκες. Η κατανάλωση νερού ειναι διπλάσια της ποσότητας που έρχεται στη δεξαμενή. Αν αυτό συνεχιστεί η δεξαμενή θα αδειάσει. Παρακαλούμε περιορίσετε την σπατάλη!