.
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Αναπτυξιακή Καβάλας: Εργα 2.500.000 ευρώ στους Δήμου Θάσου, Παγγαίου και Νέστου

Σε συνέχεια των με αριθ. πρωτ.: 927/11.04.2024 και 1041/18.04.2024 αποφάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Δυνατότητα πρόσθετης υπερδέσμευσης στο υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 του Τ.Π. CLLD/LEADER για παρεμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού αντίστοιχα χαρακτήρα της ΟΤΔ AN. KABAΛΑΣ A.A.E. O.T.A.» οι οποίες αποφάσεις έπονται των αντίστοιχων προσκλήσεων που ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2023 δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα επιπλέον Ιδιωτικών επενδύσεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 5.300.000,00€ και πέντε εμβληματικών Δημόσιων έργων που αφορούν τους ΟΤΑ Νέστου Θάσου και Παγγαίου αντίστοιχης Δημόσιας Δαπάνης 2.500.000,00€.

Εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης των παραδεκτών επενδυτικών έργων για τα οποία βάσει της σειράς κατάταξης τους επαρκούν οι εν λόγω πόροι ώστε να χρηματοδοτηθούν. Ο χρόνος δε υλοποίησης αυτών των έργων αφορά αποκλειστική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έως 30.09.2025

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριο Λευτέρη Αυγενάκη για την εξαιρετική ανταπόκριση που έδειξε ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής ζήτησης που καταγράφηκε στην περιοχή παρέμβασης καθώς και το σύνολο των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών και τον Γενικό Γραμματέα κύριο Δημήτρη Παπαγιαννίδη για την συνεχή στήριξη της εταιρείας μας καθώς και του συνόλου των ΟΤΔ της Χώρας.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέδραμαν ώστε να αυξηθούν εξαιρετικά οι χρηματοδοτικοί πόροι των εν λόγω προσκλήσεων, τους ΟΤΑ της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, όλους τους τοπικούς Φορείς καθώς και το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας που ανταποκρίνονται ουσιαστικά και συνεχώς σ’ αυτήν την εργώδη προσπάθεια για να εξασφαλίζουμε συνεχώς επιπρόσθετους πόρους για τον τόπο και την αναπτυξιακή του προοπτική.

Για την ΑΝΚΑ ΑΕ ΟΤΑ

Ελευθέριος Κυριακίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Latest news

Related news