Αντικατάσταση προβληματικού δικτύου ύδρευσης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας στον οικισμό της Ν. Καρβάλης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Σεπτεμβρίου.