.
Τρίτη 16 Ιουλίου 2024

Απάντηση Α.Ιωσηφίδου στο Θεόδωρο Μουριάδη για το θέμα της Καλαμίτσας

Το γεγονός ότι , για πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια της διοίκησης του , ο κ. Μουριάδης αναγκάσθηκε να απαντήσει με δελτίο τύπου , σε ότι αφορά την έφεση κατά της ΕΤΑΔ για την ακτή της Καλαμίτσας, καταμαρτυρά το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει εξαιτίας της μέχρι σήμερα ακατανόητητης προσωπικής στάσης του στο θέμα αυτό, το οποίο μάλιστα από την αρχή είχε αναγάγει από μόνος του ως κορωνίδα του προγράμματος του, χωρίς μέχρι σήμερα όμως να έχει επιτύχει το παραμικρό.

Σε απάντηση των όσων λοιπόν αναφέρει στο δελτίο αυτό έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:
α) Η παραχώρηση της ακτής από το Ελληνικό Δημόσιο προς τον ΕΟΤ το έτος 1969, ήταν κενή περιεχομένου , καθώς όλο το παραχωρηθέν ακίνητο ανήκε τότε στον αιγιαλό. Το σύνολο της νομολογίας των ανωτάτων δικαστηρίων που ακολούθησε της παραχώρησης αυτής και που τελικώς κατέληξαν σε νομοθέτηση , θεωρούν ότι ο αιγιαλός και η παραλία είναι πράγματα κοινόχρηστα, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα μόνο του Ελληνικού Δημοσίου .

Επομένως η συγκεκριμένη παραχώρηση δεν κατέστησε κύριο της ακτής τον ΕΟΤ ούτε βεβαίως μετέπειτα την ΕΤΑΔ
β) Το έτος 2005 , ούτε ο ΕΟΤ ούτε η ΕΤΑΔ καταχώρησαν το ακίνητο στο Κτηματολόγιο σε αντίθεση με τον Δήμο Καβάλας, ο οποίος προχώρησε σε καταχώρηση με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σήμερα ως κύριος της ακτής
γ) Το έτος 2013 η τότε διοίκηση Σιμιτσή , με αντιδήμαρχο τον κ. Μουριάδη , προχώρησαν σε μεταφορά της γραμμής αιγιαλού στην ακτή .
δ) Πράγματι το έτος 2016 το δημοτικό συμβούλιο , με τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν μέσω της εισήγησης του τότε Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνονται στο κείμενο της απόφασης , αποφάσισε μειοψηφούντος μόνο του κ. Ποτόλια , να ζητήσει την δωρεάν παραχώρηση της ακτής .

Στα στοιχεία της εισήγησης βεβαίως δεν περιλαμβάνονταν, οι καταχωρήσεις του Δήμου στο Κτηματολόγιο, τις οποίες το σύνολο των δημοτικών συμβούλων αγνοούσε . Οι καταχωρήσεις αυτές βρέθηκαν το έτος 2021 , μετά από προσωπική έρευνα της επικεφαλής της παράταξης μας , Αναστασίας Ιωσηφίδου. Είχε προηγηθεί με τον ίδιο τρόπο η αποκάλυψη από την επικεφαλής μας , ότι η ΕΤΑΔ είχε προσφύγει εναντίον του δήμου στα αρμόδια δικαστήρια για την κυριότητα της Καλαμίτσας , γεγονός που είχε αποκρύψει ο κ. Μουριάδης , όπως απέκρυψε και το γεγονός ότι ο Δήμος Καβάλας μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αποδείχθηκε αργότερα, είχε ομολογήσει το περιεχόμενο της προσφυγής!!!

Ρωτάμε λοιπόν τον κ. δήμαρχο :
α) Η εισήγηση της νομικής υπηρεσίας αναφέρει ή όχι για “δήθεν δικαίωμα και υποτιθέμενη κυριότητα της ΕΤΑΔ” το οποίο αμφισβητεί ευθέως και χωρίς περιστροφές την κυριότητα της ΕΤΑΔ στην έκταση ;
β) Η εισήγηση της νομικής υπηρεσίας αναφέρει ή όχι για “ρητή παραδοχή της ΕΤΑΔ , πως το ειρημένο επίδικο ακίνητο διαμορφώθηκε μετά τον επανακαθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού” που σημαίνει ότι το κρίσιμο διάστημα της έναρξης των εγγραφών στο Κτηματολόγιο ούτε η ΕΤΑΔ ούτε ο ΕΟΤ ήταν κύριοι της ακτής ;
γ) Η εισήγηση της νομικής υπηρεσίας αναφέρει ή όχι για “εν όλω ή και εν μέρει απόρριψη της αγωγής της ΕΤΑΔ Α.Ε” που σημαίνει ότι προτείνει να ασκηθεί έφεση για το σύνολο της επίδικης έκτασης ;
δ) Η μεταφορά της γραμμής αιγιαλού του 2013 από τον ίδιο, έγινε υπέρ του Δήμου “διανοία κυρίου” λόγω των εγγραφών στο Κτηματολόγιο (τις οποίες εγγραφές όφειλε εκ της θέσεως του ως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών να γνωρίζει) , ή έγινε προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ΕΤΑΔ ;
ε) Γιατί απέκρυψε την αγωγή της ΕΤΑΔ κατά του Δήμου Καβάλας και βεβαίως γιατί κατατέθηκε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης το έτος 2021 , το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνηγορούσε υπέρ των θέσεων της ΕΤΑΔ;
στ) Γιατί εμμένει να κατατεθεί έφεση μόνο για τα πεζοδρόμια και όχι για το σύνολο της έκτασης;
ζ) Η έκθεση επικινδύνου της Πολεοδομίας Καβάλας για τα κτίρια της ακτής , που ο ίδιος μας ανέφερε την ύπαρξη της, έχει επιδοθεί και σε ποιον ;

Καλούμε για μια τελευταία φορά τον κ. Μουριάδη να αφήσει τους πολιτικούς και προσωπικούς εγωισμούς που δεν οδηγούν πουθενά και να ζητήσει μέσω της εφέσεως την εν όλω απόρριψη της αγωγής της ΕΤΑΔ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η στάση του θα κριθεί από εμάς τουλάχιστον ύποπτη και βεβαίως θα αναζητηθούν πάσης φύσεως ευθύνες εφόσον η εξέλιξη της υπόθεσης είναι αρνητική για τα συμφέροντα του Δήμου.

Για την Παράταξη ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Η Επικεφαλής
Αναστασία Ιωσηφίδου

Latest news

Related news