Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Απαγόρευση διέλευσης σκαφών λόγω υδροληψίας των αεροσκαφών για την φωτιά στους Αντιφιλίππους

Απαγόρευση διέλευσης σκαφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

  α. Της παρ. (α) του άρθρου 141 του ν.δ.187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261).

  β. Του Ν.4256/14 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α’ 92).

  γ. Του υπ’ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 1929/2018), αναφορικά με την εκκίνηση, επιστροφή και κυκλοφορία των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής.

  δ. Των άρθρων 9-11, 231 και 295-296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Καβάλας (Β’ 262/1978).
 2. Την ανάγκη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των διερχομένων σκαφών από συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή λόγω υδροληψίας.

Αποφασίζουμε

 1. Την α π α γ ο ρ ε ύ σ η της διέλευσης σκαφών, καθώς και κάθε αλιευτική – ψυχαγωγική δραστηριότη- τα (επαγγελματική – ερασιτεχνική) και της λήψης θαλάσσιου λουτρού από 14:00 της 17-08-2021 και μέχρι νεωτέρας, λόγω υδροληψίας , στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ξενοδοχείου «LUCY HOTEL» και συγκεκριμένα της θαλάσσιας περιοχής που περικλείεται από τα παρακάτω στίγματα:
 2. 40° 55.345’Β 24° 23.716’Α

  2. 40° 55.368’Β 24° 23.950’Α
 3. 40° 55.045’Β 24° 23.983’Α
 4. 40° 55.021’Β 24° 23.732’Α

(επισυνάπτεται παράρτημα χάρτη)

 1. Οι παραβάτες της παρούσης ανεξαρτήτως από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Latest news

Related news