Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Αποσύρση της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης για τις 14 εργαζόμενες του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Καβάλας, Φιλήμονα Ξουλόγη, αποφάσισε να προχωρήσει σε δήλωση παραίτησης από δικόγραφο και δικαίωμα ασκηθείσης εφέσεως επί της πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, με την οποία οι συμβάσεις των 14 εργαζομένων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, μετατράπηκαν από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου Καβάλας υλοποιείται η δέσμευση του να αποσύρει την έφεση από Μονομελές Εφετείο Θράκης, μετά την υποβολή αιτήσεων από τις 14 εργαζόμενες στη νέα προκήρυξη, για την υπαγωγή του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στο Δήμο Καβάλας.

Latest news

Related news