.
Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Απόλυτα επιτυχημένη η διήμερη τεχνική συνάντηση της DG REGIO της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεγάλη Λέσχη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 20 και 21 Φεβρουαρίου 2024, στην Καβάλα, στο κτήριο της Μεγάλης Λέσχης, η τεχνική συνάντηση της DG REGIO της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027, προκειμένου να παρουσιαστεί η διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς επίσης και η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων Καβάλας και Ξάνθης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜΘ 2014-2020.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας της τεχνικής συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο της RIS3, καθώς και στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν με στελέχη επιχείρησης που υλοποιεί έργα της RIS3 και του Προγράμματος Αναβάθμισης υφιστάμενων επιχειρήσεων και τέλος με στελέχη που υλοποιούν το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση κτιρίων στο Χερσαίο Τείχος και προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακαλύπτου χώρου, για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Δήμου Καβάλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

Latest news

Related news