Η συμμετοχή και η συνεργασία όλων ενισχύει την οικολογική συνείδηση που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.
Ανακύκλωση: Ελαστικών -Ρούχων – Λαμπτήρων – Toner εκτυπωτών και φωτοτυπικών -Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών.
Ενημερωθείτε από την σελίδα του δήμου για τα σχετικά σημεία συλλογής, ή από την Διεύθυνση καθαριότητας .

Πληρ. Τσιρικτσής Κων/νος
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας
2592350063