.
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Δήμος Παγγαίου: Ομιλία στους μαθητές του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό

Την Τετάρτη 03/04/24 ,η κοινωνική λειτουργός, Αβραμίδου Δήμητρα, υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου, ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου για πραγματοποίηση ομιλίας στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας του σχολείου σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό.

Η ίδια, μέσα από την ομιλία της, ανέλυσε τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού, αναφέρθηκε στα είδη με τα οποία εμφανίζεται, στα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων ατόμων αλλά και τις συνέπειες που επιφέρει σ’ αυτά ενώ στη συνέχεια έγινε αναφορά σε προτεινόμενους τρόπους δράσης. Τέλος προβλήθηκε μικρής διάρκειας βίντεο σχετικά με το θέμα.

Η κοινωνική υπηρεσία είναι στο πλευρό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της περιοχής μας όποτε αυτό ζητείται!

Latest news

Related news