.
Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Δεν εντοπίστηκε ραδιενεργό, χημικό ή βιολογικό υλικό στο χώρο της πτώσης του αεροσκάφους

Μετά από την αυτοψία που πραγματοποίησε ο Ειδικός Διακλαδικός Λόχος ενημερωθήκαμε ότι δεν εντοπίστηκε ραδιενεργό, χημικό ή βιολογικό υλικό στο χώρο της πτώσης του αεροσκάφους.

Αυτό που εντοπίστηκε είναι πλήθος διάσπαρτων πυρομαχικών κάτι που δυσκολεύει ιδιαίτερα τις όλες διαδικασίες.

Έχουμε μέλλον ….

Latest news

Related news