Έρχεται ο Χειμώνας!

Τώρα που μπαίνει για τα καλά ο χειμώνας, βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (σωλήνες ηλιακού θερμοσίφωνα, επιφανειακό σύστημα σωληνώσεων αυτόματου ποτίσματος, βρύσες μπαλκονιών κ.α.) είναι μονωμένοι!
Αν όχι μονώστε τους εγκαίρως!

Επιπλέον ελέγξτε μήπως υπάρχουν μικρές διαρροές. Είναι απαραίτητο για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο!