Κατά τη διάρκεια των εργασιών της προγραμματισμένης διακοπής στον Άγιο Λουκά από το συνεργείο της ΔΕΥΑΚ, προέκυψε αστοχία σε κεντρική βάνα του δικτύου ύδρευσης.

Πριν από λίγα λεπτά η βλάβη αντιμετωπίστηκε και ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης στην εν λόγω περιοχή.

Σας ζητάμε συγνώμη για την όποια αναστάτωση ή ταλαιπωρία υπήρξε από τις παραπάνω εργασίες.