.
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

Δημιουργία θέσεων προσωρινής στάθμευσης ΑΜΕΑ στα λιμάνια Λιμένα και Πρίνου

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με ΘΕΜΑ: «Πρόληψη και αποτροπή απώλειας ανθρώπινης ζωής εντός Λιμένα», προς όλους τους Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ).

Ζητούμενο των εμπλεκόμενων φορέων κάθε λιμενικής εγκατάστασης είναι η οργάνωση και πρόληψη αποτροπής ατυχημάτων των διακινουμένων επιβατών.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου είναι φορέας διαχείρισης τριών (3) θέσεων προσωρινής στάθμευσης ΑΜΕΑ, δύο εκ των οποίων στο κεντρικό λιμάνι του Λιμένα και μια στο λιμάνι του Πρίνου.

Οι θέσεις λειτουργούν με τις κατάλληλες σημάνσεις με σκοπό τα εν λόγω οχήματα και οι επιβάτες τους να εξυπηρετούνται ανεμπόδιστα και εύκολα κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους εντός του λιμανιού.

Με εκτίμηση ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Θ.
Μανίτσας Δημήτριος

Latest news

Related news