Μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα δικαστήρια Καβάλας λόγω ισοψηφίας κέρδισε ο Σωτήρης Τσεκμέζογλου και έτσι είναι ο 21 δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Θόδωρου Μουριάδη.