.
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» – Η πρώτη Δημοτική Επιχείρηση στην Ελλάδα που λαμβάνει διεθνή αναγνώριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση Ποιότητας (EFQM)

Την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση Ποιότητας (European Foundation for Quality Management).

Μέσα από μια σειρά διαδικασιών που ξεκίνησε από τις αρχές του τρέχοντος έτους, τα στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτιστικού Τουρισμού και Ανάπτυξης και της Οργανοτεχνική Α.Ε. συνέδραμαν καθοριστικά στη λήψη της πιστοποίησης, μέσα από μεθοδευμένα βήματα και αγαστή συνεργασία.

Η «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», με τη συμβολή της Οργανοτεχνική Α.Ε., αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε στο πρόγραμμα 1ου επιπέδου του θεσμού Επιχειρηματικής Αριστείας και έγινε η πρώτη Δημοτική Επιχείρηση στην Ελλάδα που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Latest news

Related news