Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Δημόσια διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Παληό

Δημόσια διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Παληό Καβάλας, Για συμμετοχή στη διαβούλευση:

Challenges

Latest news

Related news