Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου για τη δημιουργία ελεγχόμενης στάθμευσης μονίμων κατοίκων στη χερσόνησο της Παναγίας

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου για τη δημιουργία ελεγχόμενης στάθμευσης μονίμων κατοίκων στη χερσόνησο της Παναγίας. Για συμμετοχή στη διαβούλευση: https://hello.crowdapps.net/participation-dimoskavalas/challenges/?c=68

Latest news

Related news