Ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών της Υπηρεσίας Ύδρευσης θα διακοπεί η παροχή νερού την Παρασκευή 05-03-2021 από ώρα 08:00 έως 14:00:

  1. στο νότιο τμήμα της Κοινότητας των Φιλίππων, δηλ. από το πάρκο του πλατάνου και κάτω και
  2. στο νότιο τμήμα του οικισμού Βρυσούλες, δηλ. από την εκκλησία και κάτω.

    .

    Ο Διευθυντής

    Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Λογκάρης Άγγελος

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.