Ξυπνήσαμε το πρωί και διαπιστώσαμε με λύπη μας διακοπή υδροδότησης .
Μόλις πριν λίγη ώρα ενημερώθηκα ότι υπάρχει μεγάλη ζημιά στο ΜΟΤΕΡ της αντλίας του Αντλιοστασίου .
Οι υπεύθυνοι δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον χρόνο που θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί η ζημιά .