Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Διευκρινίσεις απο τον Δήμαρχο Θάσου για τους αλλοδαπούς ταξιδιώτες

Ύστερα από επικοινωνία του Δημάρχου Θάσου κ. Ελευθερίου Κυριακίδη με το Λιμενικό Τμήμα της Κεραμωτής και την προϊσταμένη αυτής λιμενική αρχή, το Λιμεναρχείο Καβάλας, διευκρινίζεται ότι αλλοδαποί ταξιδιώτες που έχουν διέλθει τα σύνορα της Χώρας τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις ( δήλωση PLF, αρνητικό test PCR κλπ), μπορούν να φτάσουν στον τόπο προσωρινής διαμονής που έχουν δηλώσει και για το λόγο που έχουν δηλώσει (μεταξύ άλλων και για τουριστικο σκοπό).

Σημειώνεται η υποχρέωση τήρησης στο ακέραιο όλων των μέτρων προστασίας που ισχύουν στον τόπο προορισμού (Π.Ε Θάσου).

Latest news

Related news