Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Δωρεάν Μετακίνηση των Ηλικιωμένων άνω των 80 ετών που διαμένουν στην πόλη της Καβάλας και επιθυμούν να εμβολιαστούν

Η Π.Ε.Καβάλας παρέχει Δωρεάν Μετακίνηση των Ηλικιωμένων άνω των 80 ετών που διαμένουν στην πόλη της Καβάλας και επιθυμούν να εμβολιαστούν, μπορούν να απευθύνονται στον Συνεταιρισμό eurotaxι για να έχουν Δωρεάν μετακίνηση προς και από τα εμβολιαστικά κέντρα.

Η χρονική διάρκεια της δωρεάν μετακίνησης είναι από 19 Μαρτίου έως και 31 Μαρτίου, με δυνατότητα επέκτασης αν το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Ακόμη μια κοινωνική δράση από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας διότι μέλημα μας είναι η εξυπηρέτηση και η φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων και η διασφάλιση της υγείας τους.

Latest news

Related news