Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 το πρώτο και τρίτο Χειμερινό Εξάμηνο της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» (ΦΕΚ Β΄3027/ 08-05-23).
Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν:
Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων
Επίσης δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων σπουδών( Τ.Ε.Ε Β’ κύκλου Τ.Ε.Λ.).
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρώην Σανατόριο)
Από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2023
Ώρες 9:00π.μ. – 12:00μ.μ.
e-mail: epnokavala@yahoo.gr.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1.Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου( Παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία )
2.Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
4.Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς
5.Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7.Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ η δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται

  1. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1,όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 τ του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).