Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Εκπαίδευση σε θέματα πυρασφάλειας στο κέντρο αποκατάστασης «Λυδία»

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας είναι μια από τις προτεραιότητες του κέντρου.

Έτσι μετά από πρόσκληση της διοίκησης του Κέντρου Ιατρικής Αποκατάστασης «Λυδία» έγινε ενημέρωση από δύο Αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας.

Η διοίκηση ευχαριστεί θερμά το Πυροσβεστικό σώμα.

Latest news

Related news