Στα πλαίσια της ένταξης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης παράρτημα Ν.Καβάλας στο νέο μητρώο της ΜΕΟΠΠ έγινε εκπαίδευση στα μέλη της στις 22-23/4/2024 από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καβάλας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.