Εκ νέου Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Καβάλας θα είναι ο Δήμαρχος Θάσου μετά από ψηφοφορία Λευτέρης Κυριακίδης.

Ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης θα είναι Αντιπρόεδρος.