.
Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας από τα συνεργεία της αναδόχου εταιρίας.

Μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης των φωτιστικών με νέου τύπου LED, ξεκίνησε η διαδικασία αποξήλωσης της παλαιάς μόνωσης και η τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης στην οροφή του κτηρίου.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που εκτελούνται αυτό το διάστημα, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση που υπεγράφη την προηγούμενη περίοδο από τον Δήμαρχο Καβάλας, Θόδωρο Μουριάδη, είναι οι εξής:
✔ Εγκατάσταση Αερόψυκτων Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση-Ψύξη χώρων, παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρμανσης Υδάτινων Στοιχείων
✔ Εγκατάσταση Θερμοκαλύμματος στα υδάτινα στοιχεία
✔ Εγκατάσταση Ηλιακών Πεδίων
✔ Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος υπό καθεστώς αυτοπαραγωγού:
Ισχύς: 40ΚWp,
Εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας: 65.000ΚWh,
Ποσοστιαία συμβολή στην κατανάλωση ενέργειας του κτηρίου, μετά τις επεμβάσεις: 4,4%
✔ Αναβάθμιση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου

✔ Εγκατάσταση ρυθμιστών συχνότητας (inverter) σε ανεμιστήρες Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων.

Κόστος εργασιών: 1.509.656 €

Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης: Δεύτερο τρίμηνο 2023

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Latest news

Related news