Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Ενημέρωση Μητρώου Λαϊκών Αγορών στη Δήμο Καβάλας

Καλούνται οι παραγωγοί και οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Καβάλας και των Κρηνίδων, να καταθέσουν στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Καβάλας, μέχρι τις 23/4/21, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενημερωθεί το Μητρώο Λαϊκών Αγορών.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί και οι έμποροι των λαϊκών αγορών του Δήμου Καβάλας, οφείλουν να προσκομίσουν:

1.Φωτοτυπία άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών

2.αριθμό απόφασης τοποθέτησης στις λαϊκες αγορές Καβάλας και Κρηνίδων

3.έγγραφο έναρξης δραστηριότητας (ΑΑΔΕ)

Υπεύθυνος του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων: Ιωάννης Τατσίδης

2513 500 151

Latest news

Related news