.
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κρηνίδων

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Απόστολος Χρόνης και ο εκπρόσωπος της εταιρείας “ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ”, υπέγραψαν το συμφωνητικό για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων.

Το έργο αφορά τη σύνδεση του υπάρχοντος δικτύου με τη μονάδα κομποστοποίησης πρασίνων του Δήμου Καβάλας, που κατασκευάζεται στο νότιο τμήμα του εν λόγω οικισμού.

Πρόκειται για το Υποέργο 3 του έργου “Τοπική μονάδα κομποστοποίησης πρασίνων στις Κρηνίδες Καβάλας”, το οποίο εντάχθηκε στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας “Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)”.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός: 110.890 ευρώ
Χρόνος περαίωσης: 45 ημέρες

Latest news

Related news