Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Επιστολή της ΟΕΒΕ Καβάλας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την Μη Επιστρεπτέα της Περιφέρειας ΑΜΘ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Μετά την ενημέρωση μας για το πρόγραμμα Μη Επιστρεπτέας Προκαταβολής της Περιφέρειας ΑΜΘ ,και έχοντας παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος από την έναρξη του προγράμματος και την μετέπειτα ανάληψη του προγράμματος στις 13/7/21 από το υποκατάστημα Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. ΑΜΘ, διαπιστώσαμε πως μόλις 1.047 αιτήματα έχουν διεκπεραιωθεί σε όλη τη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα οποία 323 αντιστοιχούν στο Ν.Καβάλας.

Για τον λόγο του ότι η Μη Επιστρεπτέα Προκαταβολή αποτελεί ένα ποσό ζωτικής σημασίας για τις εν λόγω επιχειρήσεις καλούμε τους υπεύθυνους για την διεξαγωγή του προγράμματος ,συγκεκριμένα το Υπουργείο Ανάπτυξης , τη Περιφέρεια ΑΜΘ και το υποκατάστημα Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. ΑΜΘ , να προχωρήσουν στις ανάλογες ενέργειες ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών των επωφελούμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι σε άλλες περιφέρειες σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα ή ακόμα προχωρούν σε πραγματοποίηση δεύτερων ανάλογων προγραμμάτων.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας με στόχο την επιτυχή και γρήγορη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Εκ της Διοικήσεως

Latest news

Related news