.
Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Επιστολή του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Καβάλας σε Δήμαρχο και Εμπορικό Σύλλογο

Παρατηρήσεις και τοποθετήσεις περί της ασφαλούς και ανεμπόδιστης μετακίνησης των ΑΜΕΑ, των χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους στους κοινόχρηστους χώρους του δήμου Καβάλας (πεζόδρομους, πεζοδρόμια κ.λ.π.)

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ –ΔΗΜΑΡΧΟ Κ. ΜΟΥΡΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας

Σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 6047/2012 αλλά και τον κανονισμό «Σχεδιάζοντας για όλους» και επιπλέον σύμφωνα με τον Ν 4074 /2012 για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ για ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας και την αποφυγή του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης διεκδικούμε από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού τα εξής:

  1. Πρέπει να υπάρχει αλυσίδα προσβασιμότητας στις σύγχρονες και πολιτισμένες κοινωνίες που είναι δείγμα εκσυγχρονισμού αναγνώρισης, αποδοχής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως αυτής των ΑΜΕΑ, των ηλικιωμένων, των γονέων που συνοδεύουν βρέφη και μικρά παιδιά και άλλων εμποδιζόμενων ατόμων που θέλουν να χαίρουν της αξιοπρέπειας και της αποδοχής και εκτίμησης των εκάστοτε διοικήσεων των δήμων. Η αλυσίδα προσβασιμότητας θα πρέπει να είναι ενιαία και αδιάρρηκτη στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον και να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα.
  2. Στα πεζοδρόμια θα πρέπει να υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών που να βρίσκεται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πλάτους 1,5 μ. , να τοποθετείται κοντά στη ρυμοτομική γραμμή για τον εντοπισμό εισόδων πολυκατοικιών, υπηρεσιών και καταστημάτων. Τα πεζοδρόμια θα πρέπει να είναι ελεύθερα από εμπόδια, διαφημιστικά σταντ, γλάστρες, εμπορεύματα, οι τέντες και οι ομπρέλες αλλά και οι πινακίδες θα πρέπει να είναι πάνω από τα 2,20 μέτρα και οι πόρτες των καταστημάτων που ανοίγουν προς τα έξω να μην γίνονται επικίνδυνες για τους πεζούς. Τα τραπεζοκαθίσματα να τοποθετούνται σε σημεία που να αφήνουν 1,50 μέτρο ελεύθερου διαδρόμου για τη διέλευση των πεζών. Ο οδηγός όδευσης τυφλών θα πρέπει να σε κατευθύνει στην απόληξη του πεζοδρομίου σε ράμπες που θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με ομαλή κλίση και τελείωμα. Όπου υπάρχουν παρτέρια στα πεζοδρόμια θα πρέπει τα φυτεμένα δέντρα να είναι κλαδεμένα πάνω από τα 2.20 μ.
  3. Στους πεζόδρομους θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ζώνη όδευσης για τους πεζούς και τα οχήματα άμεσης ανάγκης. Να απαγορεύεται αυστηρώς η κίνηση οχημάτων και δικύκλων εντός των πεζοδρόμων πλην των οχημάτων μονίμων κατοίκων που σταθμεύουν σε καταγεγραμμένες θέσεις. Η τροφοδοσία των καταστημάτων να μην γίνεται σε ώρες αιχμής. Θα πρέπει να διενεργείται αυστηρότερος έλεγχος στην εξάπλωση των τραπεζοκαθισμάτων και να υπάρχει ευκρινής διαγράμμιση του επιτρεπτού χώρου εξάπλωσής τους από τη δημοτική αρχή ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο της αυθαίρετης και υπερβολικής καταπάτησης των κοινόχρηστων χώρων και της μείωσης του ελεύθερου χώρου διέλευσης των πολιτών και των πελατών διπλανών καταστημάτων. Να επιτρέπεται η αδειοδότηση για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μόνο στα μέτρα της πρόσοψης του κάθε καταστήματος. Να ελέγχεται η νομιμότητα του φαινομένου των τελευταίων ετών της δημιουργίας των αντιαισθητικών, επικίνδυνων, σταθερών και ιδιότυπων κατασκευών συνήθως μπροστά από τα καταστήματα εστίασης. Αυτά συνήθως καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο από τον προβλεπόμενο, ενοχλούν την αισθητική αλλά και την βόλτα των πολιτών, παρεμποδίζουν την ασφαλή διέλευση των πολιτών.

Θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποιος αντικειμενικός κανονισμός με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς αποφυγή όλων αυτών των προβλημάτων που διαιωνίζονται και πλήττουν τον πολίτη και ειδικότερα τα ΑμεΑ, τα εμποδιζόμενα άτομα, τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική τακτοποίηση όλων αυτών των ζητημάτων που αφορούν τους διερχόμενους πολίτες και θα βελτιώσει τις σχέσεις πολιτών και πελατών αφού δεν θα υπάρχει αντιπαράθεση για τα δικαιώματα του καθενός από την πλευρά του.

Ο δήμος Καβάλας θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις περιοχές όπου θα δίνεται άδεια για την κάθε κατηγορία καταστημάτων ώστε να αποφεύγεται η γειτνίαση καταστημάτων κατηγοριών που δεν συνάδουν μεταξύ τους (π.χ. ιχθυοπωλεία ή κρεοπωλεία δίπλα σε καταστήματα ένδυσης υπόδησης, αρωματοπωλεία κ.λ.π., βενζινάδικα δίπλα σε καταστήματα εστίασης, καταστήματα ένδυσης δίπλα σε σνακ μπαρ). Οι άδειες να δίνονται σε αντίστοιχη χαρακτηρισμένη εκ των πρότερων περιοχή που να μπορεί να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες και να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία και τάξη.

Latest news

Related news