.
Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

Εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στην Καβάλα

Προγραμματισμός των εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στην πόλη της Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από 01.12.2023 έως 15.12.2023:

Εγκατάσταση δικτύου

◼ Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Δημοσθένου, Περγάμου και Θράκης

◼ Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Πρεβέζης, Χανίων και 25ης Μαρτίου (έως τη συμβολή της με την οδό Ιοκάστης)

🟨 Παροχετευτικοί αγωγοί

◼ Εκσκαφή, εγκατάσταση παροχετευτικών αγωγών, επίχωση και αποκατάσταση σε οδούς με δίκτυο ΦΑ.

Latest news

Related news