.
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Εργασίες ενεργοποίησης και αποκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στην Καβάλα

Προγραμματισμός των εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στην πόλη της Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από 01.11.2023 έως 15.11.2023.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Μικράς Ασίας και Καππαδοκίας (έως τη συμβολή της με την οδό Ευξείνου Πόντου)

Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Πρεβέζης, Χανίων και 25ης Μαρτίου (έως τη συμβολή της με την οδό Ιοκάστης)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τμηματική ενεργοποίηση δικτύου με αφετηρία τον ρυθμιστικό/μετρητικό σταθμό στην περιοχή του Περιγιαλίου. Εξαιτίας εργασιών στα σημεία των βανών επί των οδών, θα υπάρξει σήμανση-περίφραξη τους για μη στάθμευση οχημάτων.

Εκσκαφή, εγκατάσταση παροχετευτικών αγωγών, επίχωση και αποκατάσταση σε οδούς με δίκτυο ΦΑ (Πρωτόπαππα, Εγνατίας, Ρωμανού, Κομνηνών, Φιλίππου, Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη)

Latest news

Related news