.
Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Εργασίες κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου στην Καβάλα

Προγραμματισμός εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου της Enaon EDA στην πόλη της Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από 02.05.2024 έως 15.05.2024:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Ι. Μέξη, Καβαλιώτου και Σαππαίων, Θεσσαλονίκης και Ήρας

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση σε οδούς σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΚτΕ

Latest news

Related news