Σάββατο 21 Μαΐου 2022

Εργασίες συντήρησης των αντλιοστασίων ακαθάρτων Α4 και Α5 στην Καβάλα και του ΑΚ4 στη Νέα Καρβάλη (6-4-2022)

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Καβάλας ότι σήμερα 06-04-2022 και από ώρα 09:00 έως ώρα 15:00, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού επειγόντων επεμβάσεων επισκευής του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού πόλης Καβάλας», θα προβούμε σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων Α4 και Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) πόλης Καβάλας και του ΑΚ4 του Κ.Α.Α. Νέας Καρβάλης.

Latest news

Related news