.
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Ερώτηση Νίκου Παναγιωτόπουλου για την ίδρυση Τµήµατος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόµων στην Διεύθυνση ΑστυνοµίαςΚαβάλας

Στην περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνοµίας Καβάλας υφίσταται
τµήµα της Εγνατίας Οδού, µήκους 73,4 χιλιοµέτρων (από Χ/Θ 432,500 – ανισόπεδο κόµβο Γαληψού – έως τη Χ/Θ 496,900 – ανισόπεδο κόµβο Χρυσούπολης) για την τροχονοµική αστυνόµευση του οποίου έχει καθοριστεί ως αρµόδια Υπηρεσία το Τµήµα Τροχαίας Καβάλας
µε σχετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ωστόσο η ιδιαίτερα µεγάλη
τοπική αρµοδιότητα του Τµήµατος Τροχαίας Καβάλας, εκτός από τα παραπάνω χιλιόµετρα επί
της Εγνατίας Οδού, επεκτείνεται και σε 184,1 χιλιόµετρα οδικού δικτύου, εκ των οποίων τα 162
χιλιόµετρα εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και των δηµοτικών οδών της πόλης της Καβάλας και
των κοινοτικών οδών του Παληού, της Νέας Καρβάλης, του Χαλκερού, της Λεύκης καθώς και
όλων των αγροτικών και δασικών οδών της πόλης της Καβάλας.
Το παραπάνω τµήµα της Εγνατίας Οδού, διέρχεται σε µεγάλο τµήµα της από τον ορεινό
όγκο της περιοχής µας, όπου λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων (καταιγίδες,
χιονοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, θύελλες κ.α.) που εκδηλώνονται όλο και συχνότερα τα τελευταία
χρόνια, παρατηρούνται πολλά προβλήµατα. Επίσης υπάρχουν τρεις (3) χαραδρογέφυρες στις
οποίες, λόγω της διαµόρφωσης τους, παρατηρούνται έντονοι πλευρικοί άνεµοι αλλά και παγετός
επί του οδοστρώµατος κατά τους χειµερινούς µήνες. Όλα αυτά σε συνδυασµό µε τον µεγάλο
αριθµό επικίνδυνων στροφών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της άµεσης λήψης απαραίτητων
µέτρων προστασίας των χρηστών της οδού (µετάβαση περιπολικών σε επικίνδυνα σηµεία,
τοποθέτηση σχετικής σήµανσης, µετάβαση δυνάµεων για παροχή βοήθειας ή διενέργεια
προανάκρισης).
Επίσης, λόγω της ύπαρξης διαχωριστικής νησίδας, δεν είναι ευχερής η µετάβαση των
περιπολικών οχηµάτων από τη µια λωρίδα κατεύθυνσης στην αντίθετη, καθώς αυτό θα πρέπει
να γίνει από τον πλησιέστερο κόµβο, ο οποίος µπορεί να απέχει αρκετά χιλιόµετρα µε
αποτέλεσµα την καθυστέρηση ανταπόκρισης στα διάφορα περιστατικά. Αυτό σηµαίνει πως για
την πληρέστερη τροχαία αστυνόµευση του οδικού δικτύου της Εγνατίας Οδού είναι αναγκαία η
κίνηση περιπολικών ταυτόχρονα τόσο στη µια κατεύθυνση όσο και στην αντίθετη, κάτι το οποίο
µε τις υφιστάµενες δυνατότητες του Τµήµατος Τροχαίας Καβάλας είναι αδύνατο.

Υπογραµµίζεται πως ο Νοµός Καβάλας αποτελεί, κατά τους θερινούς µήνες, τουριστικό
θέρετρο και πόλο έλξης ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού τουριστών, τόσο ηµεδαπών όσο και
αλλοδαπών, κυρίως από τις βαλκανικές χώρες, που κατακλύζουν, µετακινούµενοι οδικώς στο
εθνικό δίκτυο και στην Εγνατία Οδό, τις παράκτιες περιοχές του Νοµού αλλά και του νησιού της
Θάσου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπερπολλαπλασιάζονται, τόσο ο πληθυσµός του νοµού
όσο και τα κινούµενα οχήµατα και κατά συνέπεια οι ανάγκες τροχαίας αστυνόµευσης στο οδικό
δίκτυο. Παράλληλα τονίζεται ο µεγάλος αριθµός εκδηλώσεων αθλητικού, πολιτιστικού κ.α.
ενδιαφέροντος και των συγκεντρώσεων-πορειών-διαµαρτυριών που πραγµατοποιούνται καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα εντός της πόλης της Καβάλας, κατά τις οποίες το Τµήµα
Τροχαίας Καβάλας καλείται να λάβει σηµαντικά µέτρα τροχαίας, απασχολώντας µεγάλο αριθµό
αστυνοµικών της εν λόγω Υπηρεσίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η έξαρση του φαινοµένου της παράνοµης µετανάστευσης, για το
οποίο η Εγνατία Οδός αποτελεί τη βασική δίοδο προώθησης (διακίνησης) µεταναστών στην
ενδοχώρα και τα συµβάντα µε συλλήψεις διακινητών – παράνοµων µεταναστών αλλά και
σοβαρών – θανατηφόρων τροχαίων είναι συχνά, καθιστώντας επιτακτική την αυξηµένη
παρουσία εποχούµενων περιπολιών τροχαίας αστυνόµευσης στην Εγνατία Οδό.
Δεν θα πρέπει να διαφεύγει επίσης πως επί της Εγνατίας Οδού, εντός της περιοχής
τοπικής αρµοδιότητας του Τµήµατος Τροχαίας Καβάλας, λειτουργούν δύο µετωπικοί σταθµοί
διοδίων, στη Μουσθένη και στα Άσπρα Χώµατα Καβάλας.
Τέλος, υπενθυµίζεται πως η Εγνατία Οδός χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις διεθνείς
µεταφορές από και προς την Τουρκία καθώς και τις άλλες βαλκανικές χώρες. Ο έλεγχος των εν
λόγω µεταφορών πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένα τροχονοµικά συνεργεία και µε
ειδικό εξοπλισµό που µε τις παρούσες συνθήκες δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί στον
απαιτούµενο βαθµό.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και συνυπολογίζοντας αφενός την πραγµατική
παρούσα δύναµη του Τµήµατος Τροχαίας Καβάλας και αφετέρου την ανάγκη ουσιαστικής –
αδιάλειπτης τροχαίας αστυνόµευσης επί της Εγνατίας Οδού, όπως αρµόζει σε ένα κράτος –
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µάλιστα σε µια οδό που εξυπηρετεί εκατοµµύρια πολίτες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός
Υπάρχει σχεδιασµός για την ίδρυση Τµήµατος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόµων στην περιοχή
αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνοµίας Καβάλας, η οποία θα αναλάβει την τροχαία
αστυνόµευση των 73,4 χιλιοµέτρων της Εγνατίας Οδού;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Νίκος Παναγιωτόπουλος

Latest news

Related news