Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Ευπρεπισμός πάρκων και κοινοχρήστων χώρων απο τον Δήμο Καβάλας σε διάφορα σημεία της πόλης

Οι εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου και της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, φρόντισαν για τον ευπρεπισμό πάρκων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορα σημεία της Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, τις προηγουμένες ημέρες αποψίλωσαν τη χαμηλή βλάστηση και απομάκρυναν επικίνδυνα κλαδιά από τις οδούς Κόχραν, Φρυγίας, Κοδριγκτώνος, Κορίνθου και Κορνάρου. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας…

Source

Latest news

Related news