Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Η απάντηση της Συμπαράταξης Πολιτών στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Κώστα Πεφάνη

Τηρώντας το τυπικό της υπόθεσης, με τρόπο που πάντως κρίνεται υπερβολικός, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κώστας Πεφάνης έστειλε επιστολή στους δημοτικούς συμβούλους της Συμπαράταξης Πολιτών για τις συνεχόμενες απουσίες τους από τις συνεδριάσεις αυτού.

Πριν λίγο η Συμπαράταξη Πολιτών γνωστοποίησε την απάντηση της στην επιστολή Πεφάνη:

Θέμα: Απάντηση στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1863/25-1-2021, 1864/25/2021 και 1865/25-1-2021 επιστολές του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Κύριε πρόεδρε,

Για να γίνει κατανοητό θα σας επαναλάβουμε τους πολιτικούς λόγους για τους οποίους η δημοτική μας παράταξη αποφάσισε να απέχει από τις συνεδριάσεις δημοτικών και διοικητικών συμβουλίων του δήμου Καβάλας.

Όπως, άλλωστε, σας έχουμε ήδη ενημερώσει με επιστολή μας στις 3-12-2020 σύμφωνα με την οποία αναφέρουμε ότι: «ο δήμαρχος και η διοίκηση του δήμου Καβάλας, δυστυχώς, μέχρι και σήμερα δεν τηρούν δεσμεύσεις και υποσχέσεις τους και δεν εκτελούν αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων και διοικητικών συμβουλίων.

Συνεχίζουν να εμπαίζουν το ανώτερο πολιτικό όργανο του δήμου Καβάλας που είναι το δημοτικό συμβούλιο.

Συνεχίζουν να κοροϊδεύουν και να κρατούν σε καθεστώς ανασφάλειας και ομηρίας εργαζόμενους που έχουν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις.

Συνεχίζουν να απαξιώνουν τη Δημοκρατία. Ως ένας από τους τελευταίους τρόπους αντίδρασής μας και για όλους τους παραπάνω λόγους, θα απέχουμε από τις συνεδριάσεις των δημοτικών και διοικητικών συμβουλίων του δήμου Καβάλας μέχρι την ανάκληση της έφεσης από τη δημοτική αρχή.»

Σας επισυνάπτουμε για ακόμη μια φορά ολόκληρη την επιστολή με ημερομηνία 3-12-2020.

Με εκτίμηση,

Οι δημοτικοί σύμβουλοι,

Άρης Βέρρος,

Νίκος Μουρτασάγας,

Σωτήρης Σωτηριάδης

Latest news

Related news