.
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Η Καβάλα εκκινεί την διαδικασία διαχείρισης ογκωδών μέσω του προγράμματος CURE+

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2023, ο Δήμος Καβάλας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου CURE+ Centers for Urban Resources, Reuse and Remanufacture» (Κέντρα για την Επανάχρηση και Ανακατασκευή Αστικών Αποβλήτων) του προγράμματος European Climate Initiative (EUKI) 2022, στη Ρίγα της Λετονίας.

O Δήμος Καβάλας υλοποιεί το εν λόγω έργο σε συνεργασία με τον Δήμο της Ρίγας (που ηγείται του σχήματος), τον Δήμο του Tartu (Εστονία), το πανεπιστήμιο του Amsterdam- Εφαρμοσμένων Επιστημών και την Σχολή Μηχανικών και Σχεδιασμού της Elisava στην Βαρκελώνη (Ισπανία). Το έργο στοχεύει, μέσα από τις δράσεις του, στην καλύτερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μέσω της επανάχρησης των ωφέλιμων απορριμμάτων σεβόμενοι τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η πρώτη μέρα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη σε επιτόπου επισκέψεις και εισαγωγή στις καλές πρακτικές στον τομέα της επανάχρησης υλικών ΑΕΚΚ στην Λετονική πρωτεύουσα. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων κέντρισε η επανάχρηση παλιών βιομηχανικών κτηρίων σε χώρους αναψυχής αλλά και διαμονής φοιτητών, χώροι που ανακαινίστηκαν με ανακυκλωμένα δομικά υλικά. Σημαντική υπήρξε η εμπλοκή των ΜΚΟ της περιοχής στην διαχείριση και ανακαίνιση των χώρων αυτών, σε αγαστή συνεργασία με τους ιδιώτες ιδιοκτήτες των ακινήτων και τον Δήμο.

Οι επόμενες δύο ημέρες εργασίας επικεντρώθηκαν στην διαμόρφωση του λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος των δράσεων του έργου για τα επόμενα δυόμιση χρόνια υλοποίησης του. Δράσεις που αφορούν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και είναι: η δημιουργία ενημερωτικών σελίδων για την κυκλική οικονομία, η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης, η εκπόνηση ερευνών αναφορικά με το οικοσύστημα της κυκλικής οικονομίας, η ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών συνεδριών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα (ανάλυση δράσεων κύκλου ζωής του κυκλικού κτιρίου, ανάλυση και αξιολόγηση ροών υλικών, επιχειρηματικά μοντέλα CE γύρω από ροές απορριμμάτων, χρηματοδότηση αστικών κέντρων διαχείρισης ογκωδών/επισκευών απορριμμάτων, οργανωτική σχεδίαση και διαχείριση, κανονιστικά θέματα) καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε πόλεις για ανταλλαγή γνώσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του έργου CURE+, ο Δήμος Καβάλας θα επιχειρήσει την ανάπτυξη και λειτουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ογκωδών και ενός εργαστηρίου επισκευής μικροεπίπλων.

Latest news

Related news