Σάββατο 21 Μαΐου 2022

Η καθημερινότητα στη ΔΕΥΑ Καβάλας

Απλή καθημερινότητα για την ΔΕΥΑ Καβάλας!!!

Ερευνα καπακιών φρεατίων στην οδό Κασσάνδρου , πλατεία Καπνεργάτη!

Επισκευή βλάβης κεντρικού αγωγού υδροδότησης Παληού.

Αντικατάσταση 200 μέτρων προβληματικού δικτύου στο Παληό σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας.

Καθαρισμός κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού λυμμάτων ΕΕΛ Καβάλας!

Latest news

Related news