.
Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Θέματα των επαγγελματιών θέτει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ

«Θέματα συζήτησης στο Πάνελ με τον Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή»

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ και της πρόσκλησης για συμμετοχή στο πάνελ με προσκεκλημένο τον Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή το Επιμελητηρίο Καβάλας, θέτει τα ακόλουθα ζητήματα προς συζήτηση:

 1. Παρόλο που, επιτέλους, έγινε πράξη και αποκαταστάθηκε εν μέρει η αδικία, με τη ψήφιση του ν. 4706/2020 (άρθρο 87 A΄ 136 και άρθρο 26 Α’ 177), που είχε συντελεστεί από την αδικαιολόγητη μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης μέσω του ΟΑΕΔ, για τα έτη 2010 – 2015, του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των θέσεων εργασίας με ποσοστό 4% και 12%, των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, μέσω συμψηφισμού των απαιτήσεών μας με αντίστοιχες υποχρεώσεις μας προς το Δημόσιο (φορολογικές – ασφαλιστικές υποχρεώσεις), δυστυχώς δεν έχουμε δει να υλοποιείται ο συμψηφισμός αυτός, αν και έχουμε πάνω από 300 αιτήσεις που έχουν αξιολογηθεί από τα αρμόδια γραφεία του ΟΑΕΔ. Επίσης η μη έγκαιρη εφαρμογή της απόφασης αυτής από την ΑΑΔΕ, δημιουργεί οφειλές και προσαυξήσεις σε υγιείς επιχειρήσεις, που περιμένουν τον συμψηφισμό.

  Πως προτίθεστε να κινηθείτε και να υλοποιήσετε την εφαρμογή του Νόμου, που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή, το συντομότερο δυνατόν.
 2. Εξ ορθολογισμός προστίμων – Δυσανάλογα πρόστιμα για μικρές παραβάσεις – Αναλογικότητα.

  Παράδειγμα

  – Υποβολή εκπρόθεσμης μηδενικής φορολογικής δήλωσης (πρόστιμο 100€ πλέον προσαυξήσεων όταν υπολείπονται και προηγούμενα έτη),
 • Περιβαλλοντικό Τέλος (τέλος πλαστικής σακούλας που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ακόμη και αν το ποσό είναι πολύ μικρό π.χ. 30€, να επιβάλλεται πρόστιμο 250€ για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα και 500€ για διπλογραφικό).

  Σε αυτό το πλαίσιο είναι αδιανόητο να επιβάλλονται πρόστιμα πολλαπλάσια δυσανάλογα της παράβασης και για ήσσονος σημασίας διοικητικές παραβάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε μορφής προσπάθειας απόκρυψης εισοδημάτων, αλλά αποτελούν παραλείψεις ορθής και εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών
 1. Δεν εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα οι οφειλές από άλλους φορείς (π.χ. πρόστιμα Δήμων), με αποτέλεσμα να απαιτείται η προσέλευση του φορολογούμενου στην αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να ενημερωθεί και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

  Η θέση μας είναι και αυτές οι οφειλές να εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα και να δίνεται η δυνατότητα πληρωμής ή ρύθμισης.
 2. Η φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται έχει ισχύ ενός (1) μήνα, θεωρούμαι ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν να γίνει η διάρκεια τους τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
 3. Η φορολογική ενημερότητα να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να μην χρειάζεται η φυσική παρουσία για παραλαβή της, που πολλές φορές μπορεί να διαρκεί και 10 ημέρες.
 4. Δυστυχώς πολλές φορές το σύστημα taxisnet, παρουσιάζει δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην εφαρμογή του, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής. Πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση.

Μάρκος Δέμπας

Πρόεδρος Επιμελητήριου Καβάλας

Latest news

Related news