.
Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Ιερά Μητρόπολη ΦΝΘ: Το Ωρολόγιο Προγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ι Ε Ρ Ω Ν Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΠΑΣΧΑ 2024

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Β Α Ϊ Ω Ν 28-4-2024

 • (πρωΐ, ώρα 7.30) Όρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα ιερουργήση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Παραδείσου.
 • (απόγευμα, ώρα 7.30) Η Ακολουθία του Νυμφίου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα χοροστατήση εις τον ιερόν μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.

Μ Ε Γ Α Λ Η Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 29-4-2024

 • (πρωΐ, ώρα 7.30) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
 • (απόγευμα, ώρα 7.30) Η Ακολουθία του Νυμφίου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα χοροστατήση εις τον ιερόν Ενοριακόν Ναόν Προφήτου Ηλιού Καβάλας.

Μ Ε Γ Α Λ Η Τ Ρ Ι Τ Η 30-4-2024

 • (πρωΐ, ώρα 7.30) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
 • (απόγευμα, ώρα 7.30) Η Ακολουθία του Νυμφίου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα χοροστατήση εις τον ιερόν Ενοριακόν Ναόν Αγίου Νικολάου Καβάλας.

Μ Ε Γ Α Λ Η Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 1-5-2024

 • (πρωΐ, ώρα 7) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
 • (απόγευμα, ώρα 6) Το ιερόν Ευχέλαιον & η Ακολουθία του Νιπτήρος. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα τελέση το Ευχέλαιον εις το Εκκλ. Γηροκομείον Χρυσουπόλεως κ΄ ακολούθως (ώρα7.30) εις τον ιερόν Ναόν Αγίου Γρηγορίου Νέας Καρβάλης διά την ακολουθίαν του Νιπτήρος.

Μ Ε Γ Α Λ Η Π Ε Μ Π Τ Η 2-5-2024

 • (πρωΐ, ώρα 7) Εσπερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγ.Βασιλείου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα ιερουργήση εις τον ιεράν Μονήν Αγίου Σίλα Καβάλας.
  Εις τον ιερόν Ναόν Αγ. Νικολάου Καβάλας θα τελεσθούν δύο Θ. Λειτουργίαι, με ώραν ενάρξεως της πρώτης την 5ην πρωϊνήν.
 • (απόγευμα, ώρα 7) Η Ακολουθία των Παθών. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα χοροστατήση εις τον ιερόν Καθεδρικόν Ναόν Αποστόλου Παύλου Καβάλας.

Μ Ε Γ Α Λ Η Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 3-5-2024

 • (πρωΐ, ώρα 8.30) Η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα χοροστατήση εις τον ιερόν ενοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυρού Καβάλας.
 • (απόγευμα) Ο Επιτάφιος Θρήνος. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα προστή της Περιφοράς του Επιταφίου εις το Κοιμητήριον της Καβάλας (ώρα 5) και ακολούθως θα χοροστατήση εις τον ι.Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμ. Προδρόμου Καβάλας (ώρα 7).
 • Η Περιφορά του Επιταφίου (έξοδος 9μ.μ.) Εκ του Μητροπολιτικού Ναού διά των οδών Ελευθ. Βενιζέλου, Κόμβου Φαλήρου, Ερυθρού Σταυρού, Μητροπ. Χρυσοστόμου και Ελευθ. Βενιζέλου.
 • Η συνάντηση των Επιταφίων (ώρα 9.30μ.μ.) εις τον Δημοτικόν Κήπον Καβάλας εκ των Ενοριών Τιμίου Προδρόμου, Αγίου Παύλου, Αγίου Νικολάου και Αγίου Γεωργίου Καβάλας.

Μ Ε Γ Α Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν 4-5-2024
(πρωΐ, ώρα 7) Ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα ιερουργήση εις τον ιερόν Ενοριακόν Ναόν Αγίου Λουκά Καβάλας.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ο Υ Α Γ Ι Ο Υ Π Α Σ Χ Α 5-5-2024
(βράδυ Σαββάτου, ώρα 11) Η Παννυχίς και μετά την Ανάστασιν η Θεία Λειτουργία.

 • Η Τελετή της Αναστάσεως εις την Πλατείαν Ελευθερίας της Καβάλας, κατά το Μεσονύκτιον (ώρα 12μ.μ.), προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου και ακολούθως Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις τον ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου Καβάλας.
 • Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα. Ο Σεβ. Μητροπολίτης θα προστή του Εσπερινού της Αγάπης (πρωΐ, ώρα 10.30) εις τον ιερόν Καθεδρικόν Ναόν Αποστόλου Παύλου Καβάλας, ενώ εις απάσας τας ενορίας θα ψαλή το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6.

Latest news

Related news