Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 το πρώτο και τρίτο Χειμερινό Εξάμηνο της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»,(ΦΕΚ Β’2426 τ.Β’07-06-21).

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν:

Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων με απαλλαγή από μαθήματα (π.χ)

Διασώστης –πλήρωμα ασθενοφόρου )

Επίσης δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων σπουδών( Τ..Ε..Ε. .Β κύκλου Τ..Ε..Λ.).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 Σεπτεμβρίου έως και 1Ο Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρώην Σανατόριο)

Από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2021

( Δευτέρα έως Παρασκευή)

Ώρες 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2510830454.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος 2049/6-7-16) :

Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από το ΔΙΕΚ)

Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή με την ειδικότητα επαγγέλματα

(για την επιλογή στο Γ’ εξάμηνο)

Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

Latest news

Related news