.
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων απο την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καβάλας με καταστροφέα χόρτων

Από την περιοχή του Αγίου Αθανασίου ξεκίνησε ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων της πόλης, με τον καταστροφέα χόρτων που προμηθεύτηκε η Υπηρεσία Καθαριότητας.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση και σε άλλες περιοχές του Δήμου Καβάλας και δη στα σημεία που υπάρχει πυκνή βλάστηση.

Latest news

Related news