Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Καθαρισμός των νησίδων στον κόμβο του Νοσοκομείου απο την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Καβάλας

Οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας και του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Καβάλας, φρόντισαν την Τρίτη 24 Αυγούστου για την αποψίλωση της χαμηλής βλάστησης και τον καθαρισμό των νησίδων στον κόμβο του Νοσοκομείου Καβάλας.

Latest news

Related news